مشکلات هولوگرام بیمه طلایی - شبکه‌ما

6 ماه بعد از اخرین وعده اموزش و پرورش درباره حل شدن نا به سامانی ها ,  فرهنگیان ها هم چنان بلاتکلیف بیمه طلایی و...

مشکلات هولوگرام بیمه طلایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

6 ماه بعد از اخرین وعده اموزش و پرورش درباره حل شدن نا به سامانی ها ,  فرهنگیان ها هم چنان بلاتکلیف بیمه طلایی و ثبت هولوگرام هستند  دفترچه های هولوگرام دار امسال جایگزین کارت بمه طلایی فرهنگیان شده است.

مراکز درمانی دفترچه های بدون هولوگرام را دریافت نمی کنند .اطلاعات برخی از فرهنگیان هنوز در بیمه ثبت نشده است با اینکه پول بیمه از آن ها کم می شود.

از طرفی 50 هزار هولوگرامی هم که روی دفترچه های بیمه زده شده شماره سریال ندارد و مراکز درمانی از پذیرش آن جلوگیری می کنند