پرورش ماهیان زینتی و کار اقتصادی - شبکه‌ما

  پرورش ماهیان زینتی هم حفظ ذخایر ژنتیکی هم کار اقتصادی و ارز آور.

پرورش ماهیان زینتی و کار اقتصادی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

پرورش ماهیان زینتی هم حفظ ذخایر ژنتیکی هم کار اقتصادی و ارز آور. این صنعت در سال های اخیر در کشور رشد خوبی داشته است . باعث شده علاوه بر اشتغال زایی با کاهش واردات ابزیان زینتی ارز کمتری از کشور خارج شود

تولید و پرورش و صادرات ماهی های زینتی یکی از مشاغل پر سود در جهان است .در کشور ما این صنعتی جدید است که پرورش دهندگان در این زمینه قدم های بزرگی برداشتند.یکی از مهمترین این اقدامات تولید و پرورش ماهیان جزایر خلیج فارس می باشد .این ماهی ها حدود 400 تا هستند که دسترنج 4 سال یک فرد می باشد