مظلومی مظلومانه رفت - شبکه‌ما

سرانجام مظلومی هم رفت .مرحوم مظلومی یکی از بهترین مهاجمان و گل زنان تاریخ ملی و باشگاهی ما بوده است .

مظلومی مظلومانه رفت

دسته بندی ها:
توضیحات:

سرانجام مظلومی هم رفت .مرحوم مظلومی یکی از بهترین مهاجمان و گل زنان تاریخ ملی و باشگاهی ما بوده است . او پس از مدتی دست و پنجه نرم کردن با بیماری اش به حکم قضا گردن نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد

مرحوم مظلومی هدایت آبی پوشان پایتخت را در سال 67 به عهده داشت .یک سال بعد هم سر مربی تیم امید شد . سر طلایی تیم ایران درمسابقات فوتبال المپیک سال 1976 مونتال گل ایران را مقابل کوبا بر ثمر رساند.مرحوم مظلومی با ثبت 29 گل ملی به مدت 19 سال رکورد دار بوده است.