کلاهبرداری جدید میلیاردی - شبکه‌ما

جعل نسخه های گران قیمت ,  بیماری این روزهای نظام سلامت می باشد .

کلاهبرداری جدید میلیاردی

دسته بندی ها:
توضیحات:

جعل نسخه های گران قیمت ,  بیماری این روزهای نظام سلامت می باشد .دکتر داروساز نسخه های جعلی را فقط برای این هفته نشان می دهد که کلی جعل هستند

این دکتر دارو ساز می گوید افرادی هستند مهر دکتر های متخصص را ساختند و نسخه جعل می کنند و می برند در بیمه تا تایید کنند و دارو ها را می خرند و می فروشند.داروخانه نیز می گوید نسخه های جعلی زیاد شده است شاید چون پوشش بیمه ها و دارو های گران بیشتر شده است .اما این روز ها کارشناسان داروخانه ها خبره هستند و دست خط دکتر ها را چک می کنند