سرنخ های جدید اسید پاشی - شبکه‌ما

همزمان با سکوت مقام های قضایی در رابطه با پیگیری متهمان احتمالی اسید پاشی ها در اصفهان ,در همین رابطه استاندار اصفهان تایید کرده است...

سرنخ های جدید اسید پاشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

همزمان با سکوت مقام های قضایی در رابطه با پیگیری متهمان احتمالی اسید پاشی ها در اصفهان ,در همین رابطه استاندار اصفهان تایید کرده است که انگیزه عقیدتی از از دلایل ضعیف اسید پاشی ها بوده است .

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران می گوید :دستگاه های امنیتی به سر نخ هایی در پرونده اسید پاشی های اصفهانی رسیده اند و به وزارت کشور گزارش داده اند

ده روزی است که مقام قوه قضاییه خبری تازه راجب اسید پاشی ها ندارد. اخرین بار محسنی ارجایی مدعی شد که اسید پاش ادعای شخصی دارد