درام زنی مرتضی پاشایی - شبکه‌ما

درام در زبان انگلیسی یعنی طبل ولی در فارسی یعنی طبل ها یا سنج ها گاهی دیگر سازها نیز قاطی این طبل ها و سنج...

درام زنی مرتضی پاشایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

درام در زبان انگلیسی یعنی طبل ولی در فارسی یعنی طبل ها یا سنج ها گاهی دیگر سازها نیز قاطی این طبل ها و سنج ها می شود که کار زیباتری در بیاید.این ساز ها در موسیقی های جار و راک و پاپ خیلی استفاده می شود

به کسی که درام می نوازد درامر می گویند در واقع نوازنده دروام را درامر می نامند .در این ویدیو مرتضی پاشایی درامر می باشد .او در سن چهارده سالگی گیتار زنی را نیز اموزش دیده بود و می نواخت.علاوه بر خوانندگی اهنگ سازی نیز می کرد