حل معضل مهاجرت به امریکا - شبکه‌ما

  اوج گیری بحران مهاجرت از زمستان سال گذشته شروع شد.

حل معضل مهاجرت به امریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اوج گیری بحران مهاجرت از زمستان سال گذشته شروع شد.زمانی که هزاران کودک و نوجوان بدون والدینشان از مرز های جنوبی وارد خاک امریکا شدند و از طرف دیگر مقام های اداره مهاجرت امریکا والدین غیر قانونی هزاران کودکی را که  در این کشور متولد شده بودند اخراج کردند

معضل مهاجرت یکی از مهمترین موارد اختلاف بین دموکرات ها و جمهوری خواهان است . اوباما در این باره می گوید حال که کنگره کاری نمی کند فرمان اجرایی صادر می کنیم.تقریبا نیمی از امریکا یی ها با این اقدام کاخ سفید مخالفند و جمهوری خواهان هم همین نظر را دارند