تصاویر امام زمان در ماهواره ها - شبکه‌ما

  خدا رحمت کند مرحوم حاجی کافی چون او می گفت : زمان انقلاب هر کس آنتن تلویزیون داشت می گفت این علم یزید را از...

تصاویر امام زمان در ماهواره ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

خدا رحمت کند مرحوم حاجی کافی چون او می گفت : زمان انقلاب هر کس آنتن تلویزیون داشت می گفت این علم یزید را از روی پشت بوم های خود بردارید.

امروزه تلویزیون علم یزید نیست چون برای نظام مقدس تلویزیون اسلامی است .امام خمینی نیز فرمودند: ما با تلویزیون و سینما مخالف نیستیم .ما با فحشا فقط مخالف هستیم.

امروز چون ماهواره پخش کننده فحشا می باشد با آن مخالفیم.وگرنه اگر امام زمان ظهور کند همین ماهواره و تلویزیون پخش کننده تصویر امام زمان خواهد شد که ما با آن مخالف نیستیم