مصاحبه جدید با پسر بچه بامزه ایرانی‌! - شبکه‌ما

خیلی خوشحاام که باز هم تو برنامه خودت شرکت کردی. خوش اومدی. بله موافقی حرف بزنیم؟  بله اصلا راجع به حرف زدن حرف می زنیم.

مصاحبه جدید با پسر بچه بامزه ایرانی‌!

دسته بندی ها:
توضیحات:

خیلی خوشحاام که باز هم تو برنامه خودت شرکت کردی. خوش اومدی.

بله

موافقی حرف بزنیم؟ 

بله

اصلا راجع به حرف زدن حرف می زنیم.

بله

شما بیستر با اشاره حرف میزنی یا با زبون؟

با زبان

خوب آقا یاسین خیلی حرف می زنی؟

من بیشتر عادت کردم،گوش بدم تا حرف بزنم.برای همین دوست دارم، از همه چی سر در بیارم. گوش میدم.

پس شما زیاد حرف نمی زنی؟

نه. ولی یه خاله دارم، بابام میگه همه مردای زمین جمع بشن، نصف خاله ات هم نمیتونن حرف بزنن.

خاله ات خیلی حرف میزنه درسته؟

بله

خاله ات حرف می زنه، چی میگه؟...