ختم مرتضی پاشایی در مسجد - شبکه‌ما

  مراسم ختم مرتضی پاشایی عزیز چهار شنیه 26 آبان 1393 در مسجد بلوار مرزداران تهران بود.

ختم مرتضی پاشایی در مسجد

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

مراسم ختم مرتضی پاشایی عزیز چهار شنیه 26 آبان 1393 در مسجد بلوار مرزداران تهران بود.در این مراسم حضور چهره های سر شناس بازیگران و هنر مندان و خواننده ها و ورزشکاران و هم چنین طرفداران این خواننده بودند.حتی خیلی ها از خارج نیز برای تسلیت  خدمت او رسیده بودند

لیلا بلوکات در یک جمله می گوید :مرتضی من با تو عشق و زندگی را یاد گرفتم و می گوید مرتضی به من گفت :یک تومور گرفتم که با هم و دسته جمعی خوبش می کنیم و دوست داشت همیشه بخندد