خردسال ترین کارشناس موسیقی - یاسین! - شبکه‌ما

سلام آقا یاسین سلام حالت خوبه؟ بله خیلی خوسحالیم که باز هم توی برنامه خودت شرکت کردی. خوش اومدی. ممنونم میخوام امروز راجع به موسیقی صحبت کنیم.

خردسال ترین کارشناس موسیقی - یاسین!

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام آقا یاسین

سلام

حالت خوبه؟

بله

خیلی خوسحالیم که باز هم توی برنامه خودت شرکت کردی. خوش اومدی.

ممنونم

میخوام امروز راجع به موسیقی صحبت کنیم. موافقی؟

بله

اطلاعات راجع به موسیقی داری؟

اوهوم

کنسرت به چی میگن؟

یه قوطیاییه، توشون ماهی و لوبیا و این چیزاست.غذا توشون.

یعنی وقتی میگن فلان خواننده، فلان جا کنسرت داره، یهنی این که تو جیبش یه قوطی های هست که مای و لوبیا. آره؟

بله. فقط هم ماهی و لوبیا نیست. بادمجون هم توشون هست.

موزیسین به کی میگن؟

موزیسین به شوهر عمه ام میگن.

چطور؟

یه روز بابابزرگم بنایی داشت. یه خاور آجر آورده بود.بعد شوهر عمه ام...