تجربه درد زایمان توسط مردان - شبکه‌ما

  شاید این تجربه لذت بخش ترین و یا درد آور ترین تجربه زنان و مادران می باشد .

تجربه درد زایمان توسط مردان

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

شاید این تجربه لذت بخش ترین و یا درد آور ترین تجربه زنان و مادران می باشد .هیچ مردی هرگز درد زایمان را تجربه نمی کند اما بیمارستانی در چین راهی پیدا کرده است تا لحظه تولد نوزاد را به پدران نشان دهد.

یک دستگاه کوچک الکترونیکی راه به دنیا آوردن بچه را شبیه سازی می کند.تا به حال خود پدران داوطلب این کار شده است .این درد توسط جریان الکتریسیته ایجاد می شود و مردان نسبت به این درد خیلی عاشق تر خواهند شد .این درد فرق بزرگی با زایمان طبیعی دارد که هر وقت درد زیاد شد آن را رها می کنند