جلو بچه زشته ) - شبکه‌ما

  این داستان راجب بچه ای است که توسط خاله خود میخواهد به باغ وحش برود.

جلو بچه زشته )

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این داستان راجب بچه ای است که توسط خاله خود میخواهد به باغ وحش برود.ابتدا پدر این بچه کلی نصیحتش می کند که پسرم خاله شکوفه رو اذیت نکنی ,  پسرم به حیوانات دست نزنی ,  پسرم مراقب خودت باش ,  پسرم دست خاله رو ول نکن ,  پسرم خیلی هم شیطونی نکن و بعدش که اومدی برای من توضیح بده که تو باغ وحش چه کار هایی  کردید و چه چیز هایی را یاد گرفتید

پسر با خاله شکوفه به باغ وحش می رود و بر می گرد .حالا نوبت این شده که به پدرش توضیح دهد