تشییع پیکر آقای گل - شبکه‌ما

  ساقیان عشق کم کم دارند می روند ولی گاهی یادشان بکنیم و چه خوب می شود قدر این عزیزان را وقتی زنده هستند بدانیم.

تشییع پیکر آقای گل

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

ساقیان عشق کم کم دارند می روند ولی گاهی یادشان بکنیم و چه خوب می شود قدر این عزیزان را وقتی زنده هستند بدانیم.مظلومی بزرگ دوستت داریم روحت شاد

تمام هنرمندان و ورزشکاران و پیشکسوتان و دوستاران فوتبال کنار هم دیگر قرار گرفته اند و مرحوم مظلومی را بدرقه می کنند .

غلام حسین مظلومی اسطوره کشور بوده است و با ثبت 38 گل آقای گل نام گرفتند .مظلومی به قول دیگر فوتبالیست ها مانند فامیللی اش مظلوم بود

بازیگران و دیگر فوتبالیست ها در این جا حضور دارند و در مورد او نظر خودشان را می گویند و از رفتن او ناراحت هستند