بازار معروف زاهدان - شبکه‌ما

بازار چهار راه رسولی زاهدان با تنوع اجناس و ارزانی آن حتی از استان دیگر نیز مشتری دارد.

بازار معروف زاهدان

دسته بندی ها:
توضیحات:

بازار چهار راه رسولی زاهدان با تنوع اجناس و ارزانی آن حتی از استان دیگر نیز مشتری دارد. بازارچه ای قدیمی با قدمت چندین و چند ساله در بازار زاهدان وجود دارد.

غیر ممکن است به زاهدان بروید و سری به این بازار نزنید و خیلی ها از استان های دیگر به آن جا می ایند.فروشنده های خیلی خوب و اصلا زاهدان به خاک دامن گیر و مردم مهربون و خون گرمش  معروف است ولی یک صفت دیگر نیز به آن جدیدا اضافه شده است که می گویند زاهدانه و چهار راه رسولی اش