جشنواره خانوادگی ماهیگیری - شبکه‌ما

رقابت خانواده های اصفهانی از یک جشنواره ماهیگیری  و صید ماهی دیدنی است و یک خاطره خوب و شادی را برای آن ها رقم زد.

جشنواره خانوادگی ماهیگیری

دسته بندی ها:
توضیحات:

رقابت خانواده های اصفهانی از یک جشنواره ماهیگیری  و صید ماهی دیدنی است و یک خاطره خوب و شادی را برای آن ها رقم زد.این خانواده ها اخرین جمعه آبانشان را با ماهی گیری در دریاچه باغ فدک شروع کردند .

بیش از هزار خانواده اصفهانی با شرکت در این جشنواره بخت و اقبال خود را در این مسابقه ازمودند.450 ماهی قزل الایی 300 تا 500 گرمی هم برای صید در دریاچه رها شد تا هیجان و رغبت بیشتری را در این افراد ایجاد کند .این مسابقه دیدنی را حتما ببینید