هزار سال خوشنویسی و تذهیب - شبکه‌ما

  این اثار حاصل هنر سر انگشتان هنرمندان ایران در دوران مختلف است .

هزار سال خوشنویسی و تذهیب

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این اثار حاصل هنر سر انگشتان هنرمندان ایران در دوران مختلف است . در این نمایشگاه 90 اثر خوشنویسی و تذهیب از قرن چهارم تا چهاردهم هجری قمری به نمایش در آمده است .

از قرآن کریم گرفته تا احادیث های مهم ما و هم چنین دعاهای حضرت سجاد و شاهنامه و نقاشی تزئینی و تذهیب هایی که اتفاق افتاده را می توان در این جا دید .برپایی این نمایشگاه بهانه ای شده تا میراث فرهنکی استان تهران با انتشار کتابچه ای کوچک و کامل مردم را با این هنر ها آشنا کند .