چو فردا شود فردا فکر کنیم - شبکه‌ما

  اگر در جایی به فردی بگوییم که مالت را جمع کن و کمی به فکر فردای خود باش و اینده نگر نیز باشد و او...

چو فردا شود فردا فکر کنیم

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اگر در جایی به فردی بگوییم که مالت را جمع کن و کمی به فکر فردای خود باش و اینده نگر نیز باشد و او در پاسخ می گوید چو فردا شود فکر فردا کنیم .در اینجاست که باید بهش بگوییم کار امروز را به فردا نینداز

این ضرب المثل  در یکی از داستان های حکیم نظامی گنجوی آمده است ولی چون تاریخی و جالب بوده است به شکل ضرب المثل در آمده تا کاربردی همیشگی داشته باشد.

همیشه در صحبت کردن افراد هستند که دیگر نمی تواننددر برابر پاسخ دیگران جوابی داشته باشند و این طور مواقع هست که بهتر است از بعضی ضرب المثل ها در جای خودشان استفاده شود