عروسی با دندان های مصنوعی - شبکه‌ما

  گاهی از افراد هستند که وقتی چیزی را از دست می دهند تازه به فکر آن می افتند .

عروسی با دندان های مصنوعی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

گاهی از افراد هستند که وقتی چیزی را از دست می دهند تازه به فکر آن می افتند .مانند این عروس خانم که در جوانی دندان های خود را بر اثر سهل انگاری یا هر چیز دیگری از دست داده است .

 وقتی می خواهد نوشیدنی روز ازدواجش را بنوشد دندان هایش در آن جا می ماند. و بر می دارد و بر دندان های خود می گذارد و بد تر ازین ها این است که داماد نیز آن نوشیدنی را باید بخورد .فکر نمی کنم در روز عروسی چیزی فجیح تر از این حرکت وجود داشته باشد