خوش شانسی تا این حد - شبکه‌ما

گاهی اوقات هست که جوانانی بدون این که هیچ گونه مریضی و یا مشکلی برایشان وجود داشته باشد جان خود را به راحتی از دست...

خوش شانسی تا این حد

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاهی اوقات هست که جوانانی بدون این که هیچ گونه مریضی و یا مشکلی برایشان وجود داشته باشد جان خود را به راحتی از دست می دهند که می توان گفت بد شانسی آن هاست.گاهی نیز می شود این افراد به قدری خوش شانس می شوند که در بدترین خطر های جلوی رویشان جان خود را حفظ می کنند بدون هیچ گونه اتفاقی می توان به این نیز خوش شانسی گفت

مانند این ویدیو که به نوعی معجزه می باشد که در کشور چین اتفاق افتاده است .در عرض فاصله 10 سانتی تصادف دو ماشین عابر پیاده هیچ اتفاقی برایش نمی افتد