پیگیری فیلم پخش شده مرتضی پاشایی در بیمارستان - شبکه‌ما

  ورود به حریم شخصی بیماران با خروج تصاویر آن ها از بیمارستان.در بیمارستان بهمن تهران.

پیگیری فیلم پخش شده مرتضی پاشایی در بیمارستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

ورود به حریم شخصی بیماران با خروج تصاویر آن ها از بیمارستان.در بیمارستان بهمن تهران. در حال درد کشیدن مرتضی پاشایی  یک نفر از او فیلم گرفت و سریع آن را در اینترنت پخش کرد .مادر مرتضی پاشایی همان لحظه گفتند کسی را که این فیلم ها را که این فیلم ها و عکس ها را پخش کرده است نمی بخشم چون پسرم ترحم را دوست نداشت

به همین سبب پیگیر این موضوع  شده اند تا این که مسئولین بیمارستان گفتند دوربین های بیمارستان دو روز آخر بیمارستان مرتضی را به طور کامل ضبط کرده است که همراه بیمار این فیلم را گرفته است .


  • faraneh
    faraneh |

    این فیلم گرفتن از بیمار توبیمارستانها جدید نیست اگربا متخلف اول برخورد میشد دیگه ادامه نداشت