کارگاه قاسم خانی و شاگرد تنبلش شقایق دهقان - شبکه‌ما

امروزه پیمان و مهراب قاسم خانی این دو برادر و نویسنده خوب کشورمان کارگاه نویسندگی راه انداخته اند تا به علاقمندان جوان هنر نویسندگی خود...

کارگاه قاسم خانی و شاگرد تنبلش شقایق دهقان

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه پیمان و مهراب قاسم خانی این دو برادر و نویسنده خوب کشورمان کارگاه نویسندگی راه انداخته اند تا به علاقمندان جوان هنر نویسندگی خود را اموزش بدهند.کار این دو برادر بیشتر طنز می باشد

مهراب قاسم خانی همسر بازیگر  خوب کشورمان شقایق دهقان و پیمان قاسم خانی همسر بهاره رهتما می باشد.

سیت کام یک شاخه ای از کمدی های تلویزیون می باشد که بیشتر کار این دو برادر همین سیت کام می باشد.مهراب قاسمی می گوید من و پیمان برادرم اگر درگیر کاری شویم و مهران مدیری و تعدادی از دوستان معروف هم اگر درگیر شوند تلویزیون ما دیگر کمدی نویس و یا سیت کام ندارد