وضعیت سرخابی ها پیش از شهراورد - شبکه‌ما

  در تمرین ابی های پایتخت بازیکنان سعی می کردند در فاصله یک روز مانده به شهر آورد آذز امادگی خودشان را نشان دهند.

وضعیت سرخابی ها پیش از شهراورد

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

در تمرین ابی های پایتخت بازیکنان سعی می کردند در فاصله یک روز مانده به شهر آورد آذز امادگی خودشان را نشان دهند.تمرین سبک در دستور کار آبی ها قرار داشت .آبی ها 4 بازیکن خودشان را به همراه نخواهند داشت.

قرمز ها هم برای حضوری قدرمتمند در شهر آورد تمرین های متفاوتی را انجام می دادند.البته در خبر ها آمده پرسپولیسی ها نیز در بازی شهراورد 3 نفر از بازیکنانشان را به همراه ندارند

ورزشگاه آزادی تهران هم در یک روز مانده به بازی شهراورد سرخابی ها پذیرای مهمانانی بود که از شهرستان می ایند.سال هاست این علاقمندان یک روز زودتر به ورزشگاه می ایند