هنر جالب سفالگری - شبکه‌ما

  فکر نمی کنم کسی در دنیا باشد که از سفالگری خوشش نیاید.همه ما روزی از خاک و گل افریده شده ایم.

هنر جالب سفالگری

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

فکر نمی کنم کسی در دنیا باشد که از سفالگری خوشش نیاید.همه ما روزی از خاک و گل افریده شده ایم.پش به نوعی با این هنر زیبا اشنا هستیم.

همه ما وقتی کودک بوده ایم به کوچه ها می رفتیم و کلی خاک و گل بازی می کردیم و لذت می بردیم.به همین دلیل مهر را از خاک افریدند ه وقتی با خدای خود هستیم هم لذت ببریم.

در این ویدیو نیز هنر سفالگری توسط یک مرد ژاپنی انجام می شود که خیلی زیباست و از ابتدای آن و شکل دادن به سفال و طراحی های بعدی آن نیز خیلی زیبا نمایش داده شده است