مرگ ناگهانی در تمرین - شبکه‌ما

  همه ما این روز ها می گوییم ورزش کنیم تا همیشه سلامت باشیم و مسکلی برای ما پیش نیاید و عمری طولانی تر داشته باشیم...

مرگ ناگهانی در تمرین

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

همه ما این روز ها می گوییم ورزش کنیم تا همیشه سلامت باشیم و مسکلی برای ما پیش نیاید و عمری طولانی تر داشته باشیم .متاسفانه امروزه ورزشکار ها بیشتر از افراد سالم به روش های مختلف جان خود را از دست می دهند.

دلیل این مرگ ها می تواند در افراد مختلف متفاوت باشد .یکی از این روش ها غذاهای ناسالم و آب و هوای بد و فر و خیال بی اندازه می باشد.

در این ویدیو نیز فردی را می بینیم که در حال تمرین و آموزش می باشد و یک دفعه بدون حتی داشتن درد و یا بیماری جان خود را از دست می دهد