حواشی فوت پاشایی در مصیر - شبکه‌ما

  اتفاقات بدی که امروزه باب شده است و خیلی هم بد است ولی اتفاق می افتد کم نیست.

حواشی فوت پاشایی در مصیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اتفاقات بدی که امروزه باب شده است و خیلی هم بد است ولی اتفاق می افتد کم نیست.یکی از مشکلات بد این است که تا متوجه می شویم یکی از افراد مشهور در بیمارستان هست سریع برایش شایعه سازی می کنیم که طرف فوت کرده است .

حتی انقدر این شایعات دست به دست می شوند که باعث ناراحتی خانواده طرف می شود و ممکن است اتفاقات ناگواری را در پی داشته باشد

جدیدا هم مد شده در تشییع ها همه دوربین به دست هستند و فکر می کنند که خوب است از این مراسم فیلم بگیریم