اغاز صید ماهی - شبکه‌ما

  صید میگوی سفید در منابع آبی و مزارع پرورش استن خوزستان آغاز شد.

اغاز صید ماهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

صید میگوی سفید در منابع آبی و مزارع پرورش استن خوزستان آغاز شد.صید ماهی در مکان های میگو ممنوع است البته صیادان پر کار در هوای سرد شمال و گرم جنوب هر روز ماهیان تازه به بازار می رسانند .از ماهی کفا ل و سفید خززر تا شاه ماهی خلیج فارس.

بیستم مهر ماه هر سال فصل صید و صیادی از دریای خزر شروع شده تا به الان ماهی کفال بیشترین ماهی که صید شده است .این باعث شده جنب و جوشی در بازار ماهی هم به وجود بیاید