دوربین مخفی عینک ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی عینک ها را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی عینک ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی عینک ها را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی دختری ژاپنی را مشاهده می کنید  در روی میزی عینک های آفتابی می فروشد و از مردم درخواست می کند که برای خرید به سمت او بیایند وعینک ها را امتحان کنند .

عینک ها روی یک ستون متحرک قرار داده شده است و برای مشاهده عینک هاباید این استوانه را کمی چرخاند در ابتدای ویدیو مشاهده می کنید که با کمی چرخاندن استوانه برای مشاهده سایر عینک ها استوانه به چرخش خود سرعت می دهد و هر لحظه سرعت چرخش آن بیشتر می شود تا جایی که همه عینک ها به اطراف پرتاب می شوند.

علت این چرخش فردی است که در زیر میز قرا ر دارد وبه وسیله قرقره شروع به چرخاندن استوانه می کند حال افراد به سمت عینک ها می روند و با دست  استوانه را می چرخانند در همین لحظه استوانه شروع به چرخش می کند و سرعتش زیاد می شود  افراد با تعجب به استوانه نگاه می کنند و گیج می شوند.