عروسک های باحال - شبکه‌ما

امروز اقای مجری بچه ها را می خواد برداره و ببره بیرون و با آن ها غذا بخورند .

عروسک های باحال

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروز اقای مجری بچه ها را می خواد برداره و ببره بیرون و با آن ها غذا بخورند . عروسک دختر بچه گریه می کند و می گوید من زشت هستم . بچه های فامیل فرشته خانوم ها بهش گفتن قیافتو ددی ایکبیری مثل مسواک جویده شده می مونی !

باید به کودکانمان یاد بدهیم همیشه با افراد جوری رفتار کنند که همیشه دلشان برای آن ها تنگ شود و دوستشان داشته باشند.این اصلا خوب نیست که همیشه به افراد تیکه بندازیم و آن ها را مسخره کنیم برای اینکه به هم بخندیم.همیشه با هم خندیدن خوب است نه به هم خندیدن