بافت مو با روبان - شبکه‌ما

  برای این بافت ابتدا 4 قسمت از مو را بر می داریم و می بافیم برای رج بعدی یک قسمت دیگر نیز از سمت چپ...

بافت مو با روبان

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

برای این بافت ابتدا 4 قسمت از مو را بر می داریم و می بافیم برای رج بعدی یک قسمت دیگر نیز از سمت چپ مو بر می داریم وبا موهای قبلی می بافیم .برای ادامه نیز یک رج دوباره اضافهی می کنیم. همین طور موها را از فرق سر تا گوش و از گوش تا گردن و از سمت چپ کم کم اضافه می کنیم و با هم می بافیم

سپس سمت راست موها را جداگانه و دقیقا مانند چپ موها می بافیم .در آخر توسط روبان این موها را به هم وصل می کنیم .به این صورت که از لابه لای این موهای بافته شده رد شود