بافت کج موها - شبکه‌ما

  درا این روش فرق جلوی مو باید کج باشد و هر طرفی که فرق سر وجود دارد و راحت تر هستدر همان طرف نیز بافت...

بافت کج موها

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

درا این روش فرق جلوی مو باید کج باشد و هر طرفی که فرق سر وجود دارد و راحت تر هستدر همان طرف نیز بافت موها انجام می گیرد

در این جا بافت را از سمت چپ سر شروع کرده و برای این کار باید سه قسمت نازک از مو بر داریم و ببافیم و سپس یک تکه دیگر نیز به این قسمت ها اضافه کنیم و به همین صورت اضافه می کنیم و به سمت دیگر مو تا گوش این کار را ادامه می دهیم.می توانید این کار را تا پایین نیز ادامه دهید ولی به این شکل مجلسی تر و شکیل تر می شود