مدل نیمه باز مو - شبکه‌ما

  ابتدا قسمت جلوی موها را جدا می کنیم و قسمت پشت مو ها را کامل دم اسبی می بندیم.

مدل نیمه باز مو

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

ابتدا قسمت جلوی موها را جدا می کنیم و قسمت پشت مو ها را کامل دم اسبی می بندیم. جلوی موها را هم به سه قسمت راست و چپ و وسط تقسیم می کنیم

قسمت وسط موها را نیز به دو قسمت تقسیم می کنیم و قسمت پشتی آن را پوش می دهیم و سپس پف دار درست می کنیم و بقیه جلو را به صورت فرق کج روی صورت می ریزیم

دو قسمت چپ و راست موها را نیز به صورت کشیده می کشیم و بر روی دم اسبی می بریم و آن جا گیره می زنیم