شینیون موی جمع - شبکه‌ما

  برای درست کردن این مدل شینیون ابتدا قسمتی از موها را از جلوی سر جدا می کنیم و پشت آن را به صورت کامل و...

شینیون موی جمع

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

برای درست کردن این مدل شینیون ابتدا قسمتی از موها را از جلوی سر جدا می کنیم و پشت آن را به صورت کامل و یک رج نازک بر می داریم و پوش می دهیم .سپس صاف می کنیم و تافت می کنیم  با گوشه های کناری مو می کشیم و به پشت سر وصل می کنیم .به طوری که سمت راست به چپ برود و سمت چپ به راست .

باقی موا را به ارامی دور انگشتمان می پیچیم و به بالا می کشیم و گیره می زنیم .جوری گیره ها را بزنید که مشخص نباشند