مدل موی نسبتا کوتاه - شبکه‌ما

  برای درست کردن این مدل مو ابتدا جلوی موها را فرق کج کرده و تافت می زنیم و به پشت موها سنچاق می کنیم .

مدل موی نسبتا کوتاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

برای درست کردن این مدل مو ابتدا جلوی موها را فرق کج کرده و تافت می زنیم و به پشت موها سنچاق می کنیم .سپس با پشت موها به حال دم اسبی در می اوریم و کش می بندیم .

سپس مو ها  به قسمت های کوچک تقسیم می کنیم و آن ها را می پیچانیم و به گوشه سمت راست یا چپ مو می بریم و سنجاق می زنیم.می توانیم این موها را به جای پیچاندن هم ببافیم .اگر مو بلند بود دور تا دور دایره درست شده می پیچیم 


  • نرگس
    نرگس |

    عالي بود