واردات لاستیک خارجی - شبکه‌ما

  پنچر شدن تولید لاستیک داخلی از واردات بی رویه و ارزان فروشی تایرهای بی کیفیت خارجی می باشد .

واردات لاستیک خارجی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

پنچر شدن تولید لاستیک داخلی از واردات بی رویه و ارزان فروشی تایرهای بی کیفیت خارجی می باشد .همانطور که ارزان فروشی توان تولید داخلی را از مردم ایران می گیرد .

فروشندگان وادار به واردات لاستیک خارجی می شود.عباس عباسی رئیس انجمن صنعت تایر ایران می گوید :قیمت ها به طور غیر منتظره ای کاهش پیدا کرده است. عمده این تایر ها با برند های ناشناس هست که وارد کشور می شود .

تولید کننده های تایر امید دارند که متولیان استاندارد با وضع استانداردهای سخت گیرانه تر کفه واردات را به نفع آن ها تغییر دهند