خرید و فروش عروس در هند - شبکه‌ما

محمد فردی است در هند که زن خود را از یک قاچاقچی خریده است ..این قیمت یعنی کمتر از قیمت یک گاو.

خرید و فروش عروس در هند

دسته بندی ها:
توضیحات:

محمد فردی است در هند که زن خود را از یک قاچاقچی خریده است ..این قیمت یعنی کمتر از قیمت یک گاو.آن ها هشت فرزند دارند ولی زن او می گوید با من مانند یک برده رفتار می کنند .

او می گوید وقتی شوهرم مرا این جا اورد 12 ساله بودم .مرا خیلی کتک می زند ولی جایی را ندارم بروم.همسرش این ها را تکذیب می کند ولی می گوید زنش برای او اهمیت ندارد.او می گوید اگر بچه هایم نتوانند کاری کنند برای آن ها زن می خرم