برداشت بادام زمینی - شبکه‌ما

  آب و هوای مساعد و کشت های متنوع زمینه توسعه و افزایش محصولات کشاورزی را به همراه داشتند.

برداشت بادام زمینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

آب و هوای مساعد و کشت های متنوع زمینه توسعه و افزایش محصولات کشاورزی را به همراه داشتند.کشاورزان منطقه می گویند : به جای کشت هایی که به آب فراوان نیاز دارند .

کشاورزان این روز ها محصولات کم بازده را کشت نمی کنند و فقط محصولاتی را که پر بازده و کم مصرف هستند را کشت می کنند .آن ها می گویند یکی از مشکلات آینده ما کمبود آب هست و به همین دلیل بادام زمینی برداشت می کنند .بادام های آن ها قوی تر و محصولاتش بیشتر است