تولید ملکه زنبور - شبکه‌ما

از چهار ملیون کلنی زنبور عسل در کشور سالانه بیش از 50 هزار زنبور ملکه  تولید می شود .

تولید ملکه زنبور

دسته بندی ها:
توضیحات:

از چهار ملیون کلنی زنبور عسل در کشور سالانه بیش از 50 هزار زنبور ملکه  تولید می شود . ایستگاه پرورش ملکه زنبور عسل امیریه یکی از مراکز پرورش ملکه زنبور عسل در ایران است .

نیاز زنبور عسل در ایران چیزی حدود 2 میلیون ملکه هست .بیش از نیمی از 50 هزار ملکه را امیریه ایا تولید می کنند .ملککه زنبور عسل تقریبا بین 15 تا 20 هزار تومان قیمت دارند . ملکه مناسب در تولید زنبور عسل تقریبا 60 در صد در تکندو تاثیر دارد .نتیجه می گیریم تنها خروجی کندو ها عسل نیست