اخرین خودروی اتوماتیک - شبکه‌ما

خودروی اتوماتیک اتومبیلی است که با سیستم پیشرفته اش بدون نیاز به راننده می تواند به راحتی حرکت کند.

اخرین خودروی اتوماتیک

دسته بندی ها:
توضیحات:

خودروی اتوماتیک اتومبیلی است که با سیستم پیشرفته اش بدون نیاز به راننده می تواند به راحتی حرکت کند.یکی از کارشناسان اتومبیل سوئی ولوو می گوید : در این شرایط نمی توان از راننده انتظار داشت هوشیاری خودش را حفظ کند

وقتی مردم به این تکنولوژی عادت می کنند دیگر نمی تواانند تمرکز کنند .اصولا یا غذا می خورند و یا مطالعه می کنند .وقتی اتفاقی می افتد نباید از راننده انتظار داشته باشید که کنترل ماشین را در دست داشته باشد بنابراین این فناوری باید در عمل به اثبات برسد