تماشای بازی والیبال برای همه - شبکه‌ما

در بازیهای لیگ جهانی والیبال در کل کشور هایی که این بازیها درآنه برگزار می شود برای همه دیدن این بازیها از نزدیک آزاد است...

تماشای بازی والیبال برای همه

دسته بندی ها:
توضیحات:

در بازیهای لیگ جهانی والیبال در کل کشور هایی که این بازیها درآنه برگزار می شود برای همه دیدن این بازیها از نزدیک آزاد است هم برای مردان وهم برای زنان اما  در کشور مااز ورود زنان به ورزشگاهها جلوگیری به عمل می آید البته نکته قابل توجه اینکه خانمهایی که تیم مقابل منعی برای ورودبه ورزشگاه ها را ندارند ولی زنان ایرانی نمی توانند وارد ورزشگاه شوند وآنهایی که حتی برای دیدن بازی به سالن 12 هزار نفری رفته بودند به جای ورزشگاه ساعاتی به بازداشتگاه رفته بودند که فدراسیون جهانی از این بابت ابزار نگرانی کرده است و گفته همه باید برای دیدن والیبال از نزدیک منعی ندارند