3 مدل طراحی ناخن برای مبتدیان - شبکه‌ما

این مدل طراحی ناخن فرانسوی است و برای افرادی که تازه با این کار اشنا شدند خیلی مناسب می باشد .

3 مدل طراحی ناخن برای مبتدیان

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مدل طراحی ناخن فرانسوی است و برای افرادی که تازه با این کار اشنا شدند خیلی مناسب می باشد .بهتر است از لاک سرمه ای برای انگشتان کوچک و اشاره و شصت استفاده کنیم .سپس صبر می کنیم تا خش شود و از لاک ااکلیلی روی آن ها می زنیم

برای دو انگشت باقیمانده نیز قسمتی را که بالا هست و رشد کرده با سفید می کنیم و باقی را برق ناخن می زنیم و می توانیم از طراحی های چسبی اماده برای آن استفاده کنیم و روی همه ناخن ها برق ناخن بزنیم