طراحی پاییزی ناخن ها - شبکه‌ما

  این روز ها که در اواخر پاییز هستیم حتما از این مدل لاک ها استفاده کنید .

طراحی پاییزی ناخن ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

این روز ها که در اواخر پاییز هستیم حتما از این مدل لاک ها استفاده کنید .ناخن حلقه و شصت را زرد می کنیم و بقیه ناخن ها را سفید می کنیم

از ابر برای رنگ کردن نصفه وسط بقیه ناخن ها استفاده می کنیم.اگر انگشتانتان نیز رنگی شد موردی ندارد چون با یک گوش پاک کن و اسیتون به راحتی پاک می شوند.در اخر هم به ناخن ها برق ناخن بزنید .از نگین های سفید هم برای دو ناخنی که زرد کرده بودیم استفاده کنید تا از سادگی در بیایند