درست کردن موهای بلند - شبکه‌ما

این مدل مو یک مدل متفاوت می باشد و برای کسانی که همیشه تنوع را دوست دارند مناسب می باشد.

درست کردن موهای بلند

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مدل مو یک مدل متفاوت می باشد و برای کسانی که همیشه تنوع را دوست دارند مناسب می باشد. برای این مدل باید موهای بلندی داشته باشیم

مو ها را به چهار قسمت تقسیم می کنیم قسمت پشت موها را با کش می بندیم و از سمت چپ موها و از کناره های گوش می کشیم و روی دم اسبی با گیره وصل می کنیم و سمت راست را نیز به همین صورت درست می کنیم

تمام موهایی  را که باز هستند را به قسمت های مساوی تقسیم می کنیم و بالای آن ها را کمی پوش می دهیم