نخستین واکنش ها در تمدید مذاکرات هسته ای - شبکه‌ما

  نایب رئیس مجلس ایران محمد حسن ابوترابی فرد در اولین واکنش فرمود :به دلایل گوناگون و به معنای واقعی کلمه امریکا قابل اعتماد نیست !...

نخستین واکنش ها در تمدید مذاکرات هسته ای

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

نایب رئیس مجلس ایران محمد حسن ابوترابی فرد در اولین واکنش فرمود :به دلایل گوناگون و به معنای واقعی کلمه امریکا قابل اعتماد نیست ! از شما مردم عزیز و آزاده جهان سوال می کنم  چگونه می توان به دولت مردانی که منافع ملی مردم دولت امریکا قربانی منافع نامشروع رژیم سهونیستی می نماید اعتماد کرد

رهبر ما ایت الله خامنه ای نیز می گوید دشمنان ما نتوانستند ایران را در برابر پرونده هسته ای  به زانو در بیاورند.این ها تنها گوشه ای از واکنش های افراد در برابر این مزاکرات بوده است