پرونده فساد مالی سعید مرتضوی - شبکه‌ما

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان اسبق و مشهور تهران روز دوشنبه بار دیگر در دادسرای تهران حضور یافت تا پاسخگوی بخش دیگری...

پرونده فساد مالی سعید مرتضوی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی و دادستان اسبق و مشهور تهران روز دوشنبه بار دیگر در دادسرای تهران حضور یافت تا پاسخگوی بخش دیگری از اتهامات وارد شده به خود باشد

پرونده تحقیق و تحوس در سازمان تامین اجتماعی و اتهاماتی هم چنین اختلاص و خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی بوده است .

او این بار به اتهام تخلف در اخرین مسئولیت دولتی اش مورد بازپرسی قرار گرفت.او پشس از طرح پرونده جنجال برانگیز قتل 4 معترض انتخابات اینک پاسخگوی اتهاماتی دیگر می باشد