جایگاه علم در بسیج - شبکه‌ما

  دانشگاه های ما یک دوره ای راکه به عنوان انقلاب فرهنگی سپری کردیم دانشگاه تمام وقت فعال بودند و دانشجویان که همه ایثار گر و...

جایگاه علم در بسیج

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

دانشگاه های ما یک دوره ای راکه به عنوان انقلاب فرهنگی سپری کردیم دانشگاه تمام وقت فعال بودند و دانشجویان که همه ایثار گر و بسیجان فعال بودند در آن جا حضور داشتند .

در وصف بسیج کلید واژه هایی که به کار می بریم رشادت و اخلاص و ایثار و ایمان می باشد که این کلید واژه های زیبا یعنی بسیج مظهر زیبایی هاست .در توصیف بسیج به خود باوری و مقاومت تکیه می کنیم که خود دست اورد های انقلاب هستند .بسیج شبکه ای از انسان های توانمند می باشد