زیاد شدن تعرفه آب و برق - شبکه‌ما

  در مورد کلیات تغییرات تعرفه های قبوض در سال 94 می گویند :طبعا در کشور ما با توجه به نرخ تورم و افزایش کلیه موارد...

زیاد شدن تعرفه آب و برق

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

در مورد کلیات تغییرات تعرفه های قبوض در سال 94 می گویند :طبعا در کشور ما با توجه به نرخ تورم و افزایش کلیه موارد اقتصادی آب و برق هم باید شامل این موارد باشند اما متاسفانه چهار سال تا بهمن ماه سال 92 ثابت نگه داشته شده بود.این کار باعث شد هم در میزان مصرف اصراف صورت بگیرد و هم این که خدمت رسانی به شل مناسبی انجام نشود

به همین دلیل بجز ارزش ذاتی آب هزینه تمام شده شامل خیلی چیز های دیگر می شود که هزینه ای برای این کار صورت می گیرد