موضع منفی اسرائیل و عربستان به مذاکرات ایران و امریکا - شبکه‌ما

وین پایتخت اتریش در پشتی محل مذاکرات :جان کری وزیر امور خارجه امریکا به دیدن سئود فیصل وزیر خارجه عربستان سئودی می رود.

موضع منفی اسرائیل و عربستان به مذاکرات ایران و امریکا

دسته بندی ها:
توضیحات:

وین پایتخت اتریش در پشتی محل مذاکرات :جان کری وزیر امور خارجه امریکا به دیدن سئود فیصل وزیر خارجه عربستان سئودی می رود.

رسانه ها دلیل این دیدار غیر منتظره را بروز رساندن عربستان از روند مذاکرات گزارش کرده اند .او ساعتی دیگر بازگشت و خبری از محتوای دیدار در بیرون درز نکرده است .اما حضور سئود فیصل در دیدار مذاکرات روندی غیر معمول بود

او سه روز  پیش از سفر به وین در مسکو برای دیدن همتای روسش که نقشض کلیدی در نقش مذاکرات هسته ای دارد انجام گرفت