خوردن زنبور زنده - شبکه‌ما

  یک نوع حشره ای که اسم آن اخوندک می باشد ولی شبیه ملخ می باشد .با چهار پا ولی سایز آن بزرگتر هست .

خوردن زنبور زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

یک نوع حشره ای که اسم آن اخوندک می باشد ولی شبیه ملخ می باشد .با چهار پا ولی سایز آن بزرگتر هست .او دقیقا رنگ برگ ها می باشدو دیدن آن به طور معمول سخت هست .

این حشره زنبور را می گیرد و ذره ذره و زنده  او را از سر شروع به خوردن می کند. جوری او را می خورد که دم زنبور به بدن او نمی رسد که بتواند آن را نیش بزند.خیلی جالب هست وقتی این چیز ها را می بینیم و به قدرت بی نهایت خدا اشنا می شویم