جغدهای باحال و بامزه - شبکه‌ما

  جغد هارا می توان یکی از متفاوت ترین پرنده ها دانست .

جغدهای باحال و بامزه

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

جغد هارا می توان یکی از متفاوت ترین پرنده ها دانست .وقتی صاحب آن ها بلندگو و ترانه را جلوی آن ها می گیرد آن ها شروع به رقصیدن می کنند.

من خودم به شخصه تا به حال ندیده بودم به جغد ها هم چیزی یاد بدهند و انقدر با ادم ها خوب باشند .ولی این را همه می دانیم که سر او خیلی بامزه کامل ممی چرخد

یکی دیگر از این جغدها را با سشوار خشک می کنند و او خوشش می اید و سر جایش می ایستد و چشمانش را می بندد